• L'Oreal,  Sosiale medier

  Er Lôreal på TikTok?

  Ja du leste riktig, Lôreal er på Tiktok, men det visste du vel ikke? Hittil har de brukt masse ressurser på andre sosiale medier plattformer og digitale løsninger. De har skapt flere TikTok sider, men det er spesielt en jeg ønsker å skrive om i dag og det er LorealNorgePro

  Kort oppsummering om Loreal Proffesionel

  L’Oreal jobber for å hjelpe frisører med å yte deres beste i salongen. De ønsker å forbedre arbeidsforhold, lære bort de nyeste teknikkene og følge trender. De har skapt kvalitetsprodukter for salonger verden over og jobber for å være miljøvennlige.

  Hvordan ser TikTok siden ut nå?

  Siden deres består av LorealNorgePro logoen som profilbilde samt tre korte videoer som har blitt lagt ut. Hittil har de kun 9 følgere og 20 likes. Hva kan de gjøre for å gjøre det bedre på denne plattformen? Det første steget vil være å utarbeide profilen bedre. Hittil har det ikke blitt skrevet noe. Derfor vil det lønne seg å lage en eye catching bio. Presenter kort hvem LorealNorgePro er, og gjerne noe mer. Legg til en link som fører til en side hvor det er mer informasjon, eksempel lik den som ligger på Instagram kontoen.

  TikTok er laget annerledes enn de andre plattformene og kan gjøre det vanskeligere for allerede store aktører å bli kjente på TikTok. Algoritmene deres gjør det mer tilfeldig angående hvilke videoer som dukker opp på hver «for you page». Derimot er det noen vinklinger som vil gjøre det mulig å få videoene til å gå virale. Bruk relevante hashtagger, men ikke for mange for det oppleves som rotete og useriøst. Samhandle med andre brukere, ikke bare sitt og vent på følgere, jobb aktivt med å følge andre brukere som interesserer og passer til profilen. Kommenter på andre videoer og generelt vært aktiv.

  TikTok videoene

  Deres videoer for øyeblikket har relativt dårlig oppløsning, har skjeve vinklinger og dårlig lys. Dette er ting som det vil være relativt enkelt å gjøre noe med ettersom Lôreal har et eget content studio her i Norge. Videoene som hittil har blitt lagt ut er i tillegg smålig forstyrrende med mye tekst over videoene og mye skiftning som skaper dårligere videoer. Musikkvalget til videoene er også viktig at matcher med lengden på videoen. Det er lett at man velger feil sang eller feil lengde på sangen og risikerer at sangen slutter før videoen er over som oppleves uproft.

  Hva kan gjøres for å lykkes?

  Det første steget vil være at alle som skal lage content blir godt kjent med appen. Bli kjent med hva slags innhold som blir laget og hva som er populært for øyeblikket. Hvilke trender som eksisterer og hvilke trender som dukker opp. For å skulle gjøre det bra på TikTok må de som skal laget innholdet konstant følge med på hva som skjer inne på appen. Hvilke sanger er populære, hvilke filtere osv. utover dette vil det lønne seg og sette seg opp en strategi. Hva er det som gjør at Lôreal skiller seg ut. Hvordan kan de eventuelt skille seg ut?

  Fokuset deres innen loreal professioal er å jobbe tett med frisører for å skape de beste produktene og være raskt ute med de nyeste trendene innen hår. Er dette noe man kunne jobbet videre på? I dagens samfunn er det mange som er ute etter å kaste seg raskt på hårtrendene samtidig er det få som egentlig vet hva de skal spørre frisøren sin om når de først kommer i stolen. Hva med å lage videoer som baserer seg på dette. Lage content rettet mot å gjøre at sluttkundene som skal sitte i stolen får mer forståelse for hva de skal be om samtidig bli mer bevisste på hvilke produkter de skal velge og eventuelt spørre frisøren de vil gå til om de bruker.

  Hvem ønsker de å nå ut til? ønsker loreal å nå ut til sluttkundene som ender opp i stolen hos frisørene for å påvirke de til å velge salonger som bruker loreal, eller skal de gå direkte på firsøren som trenger inspirasjon og content rettet mot jobben. Eller kanskje enda tidligere i kjøpsprosessen i perioden mange velger hvilke yrket de vil gå inn i. TikTok brukes mest av den yngre generasjon. Kanskje det ville vært en ide og skapt content rettet mot dem for å påvirke flere til å velge frisøryrket siden det ser ut til å gå nedover og etter hvert vil påvirke Lôreal som bedrift

  Neste steg mot suksess

  Vær konstant. Det vil være et behov for å legge ut videoer med jevne mellomrom. Dette er for å ikke miste følgere man allerede har, men også for å tiltrekke flere. Ved å samtidig skape godt content som får følgerene til å ønske og følge med samtidig gleder seg til neste gang du legger ut nye videoer er dette en vin-vin. Hvis man klarer å skape content som er litt spennende vil det lønne seg og lage del 1 og del 2 så følgerene må inn på profilen for å se mer av hva du har lagt ut.

  Forslag til content

  • Sammenlikne flere ulike blekinger, eks bleking fra butikk + 7, 8 og 9 bleking
  • 3%,6%,9% og 12% vannstoff mot hverandre på samme hår
  •  Forskjell mellom blå korrigering og lilla korrigering på et blondt hår.
  • Videoer av «rollespill» mellom frisør og kunde, fra ekte senarioer
  • Lage serier eksempel serier om bleking, frisørsenarioer, farge, carzy colors, trender mm

  Avslutningsvis vil jeg konkludere med at det absolutt er mulig for L’Oreal og gjøre det godt på TikTok. Spørsmålet blir hvorvidt de ønsker en konto? hva er målet med brukeren?

 • Kunstig intelligens,  L'Oreal

  Skjønnhetsbransjen og barrierer for bærekraftig utvikling

  For dette blogginnlegget tar jeg for meg de fem ulike barrierene for bærekraftig utvikling. Under skal jeg forklare hva de ulike barrierene går ut på samt hvilke av barrierene som er mest relevante for Lôreal som bedrift.

  1. Barriere: Oppleves lang borte

  Første barriere handler om at vi føler oss distansert fra for eksempel klimaendringer. Det blir for fjernt for de fleste av oss at vi ikke klarer helt å forholde oss til det. Mange vil distansere seg nettopp fordi mange av problemene ikke omhandler oss selv (Les her). Problemene blir for fjerne til at vi klarer å forstå omfanget av det.

  2. Barriere: Lei av dommedagsvarsler

  Vi blir lei av en konstant påminnelse om alt som omhandler tap. Ved en kontinuerlig påminnelse på alt som er på vei til katastrofe og allerede er blir vi immune av hjelpeløshet. Mangel på løsninger gjør at følelsen av hjelpeløshet vokser som igjen resulterer i at vi distanserer oss fra tema (Les her).

  3. Barriere: Konflikt mellom hva vi vet, og hva vi gjør

  Mange av oss gjør ting vi vet går utover den globale oppvarming i dag. Vanligvis vil vi kjenne på et ubehag når vi gjør ting vi vet er galt. For å slippe å kjenne på følelsene av at vi gjør noe reduserer vi gjerne betydningen av vår kunnskap om klima. Utover dette kan vi også begynne å tvile på kunnskapen vi har om klima for å rettferdiggjøre det vi gjør (Les her).

  4. Barriere: Fornektelse

  Ved så store verdensproblemer som klimakrisen er det enklere for mange å fornekte fakta. Uansett hvor mye fakta vi står med vil fornektelsen uansett finne sted. Fornektelse har altså ikke noe med mangel på kunnskap, derimot er det mer en selvforsvars mekanisme for å unngå de ubehagelige sannhetene (Les her).

  5. Barriere: Vår identitet

  Den siste barrieren går ut på vår identitet. Vi oppsøker gjerne informasjon som kan være bekreftende i forhold til våre allerede eksisterende verdier. Derimot har vi gjerne en tendens til å styre unna informasjon som kan virke utfordrerne på våre eksisterende verdier. Kunnskap som utfordrer våre verdier, truer vår identitet noe som kan resultere i at det krever mye mer for at vi skal ta til oss denne informasjonen (Les her).  

  Gratis arkivbilde med aktivist, anke, bevegelse
  Bilde av Markus Spiske fra Pexels

  Løsninger

  For å kunne bryte disse barrierene trenger vi en løsning. Derfor har Stoknes kommet opp med fem ulike løsninger.

  1. Løsning: Sosiale nettverk

  Sosiale nettverk er noe de fleste av oss bruker i dag, dette påvirker oss allerede i stor grad. Vi ønsker generelt gjerne å oppføre oss og gjøre som flertallet av mennesker gjør. Dette blir lettere tilgjengelig gjennom sosiale medier da vi ser hvordan folk fra hele verden legger ut, ikke nødvendigvis bare de i nærmeste omkrets. Bruk av sosiale nettverk vil være med på å lettere kunne påvirke flere mennesker i riktig retning (Les her).

  2. Løsning: Bruke positive rammer

  En konstant påminnelse om hvor forferdelig verden står til, samt kostnader og alle katastrofer viker vi gjerne raskt unna. Derfor vil det være mer effektivt å heller jobbe frem de positive effektene som kommer som følge av riktig fokus samt at vi tar klima på alvor. Ved å heller adressere muligheter og løsninger vil det være lettere å få med flere på en bedre tankegang (Les her).

  3. Løsning: Enkle handlinger

  For mange vil spørsmålet om klima bli så stort og omfattende at vi ikke vet hva vi skal gjøre. Ofte hører man om de som lever mest ekstremt for en bedre klode noe som de fleste av oss hadde slitt med å sette seg inn i. Derimot vil det være bedre å fokusere på enkle handlinger vi kan gjøre i hverdagen. Enkle og gode valg vil gjøre det lettere tilgjengelig og lettere for alle å ta en del i. derfor vil det igjen være større sjanse for at flere gjør dette (Les her).

  4. Løsning: Historiefortelling

  For å endre fokuset for folket vil positive historier om ulike løsninger som kan lykkes. Vi må legge fokuset på en visjon og fortelling som gir oss håp om et grønnere samfunn samt byer som vil gi en større mulighet for natur enn det er i dag. Det er viktig å legge fokuset på det positivet enn å konstant fortelle om alle de forferdelige tingene som skjer i verden (Les her).

  5. Løsning: Nye indikatorer og signaler

  Ved å legge fokuset på indikatorer som gir oss mål på de ulike tiltakene vi selv kan gjøre noe med, samt signaler som måler hva vi kan gjøre noe med. Dette resulterer i at vi lettere kan måle hvordan mennesker og bedrifter bidrar. Det er viktig å fokusere mer på hva vi kan gjøre som enkeltmennesker, bedrifter og land.

  Gratis arkivbilde med anlegg, bærekraft, frø
  Bilde av Akil Mazumder fra Pexels

  Skjønnhetsbransjen og deres barrierer

  Distanse

  Lôreal er en stor aktør innen skjønnhetsbransjen. Virksomheten gjør en rekke tiltak for en bærekraftig utvikling. Ved å minske distansen vi føler vil bruk av sosiale medier kunne bidra stort. Verden vil automatisk føles mindre samtidig som vi generelt har en tendens til å bli påvirket hva andre gjør. Ved å fremme seg selv som en bærekraftig bedrift vil det også bli enklere å påvirke andre bedrifter til å følge etter i samme retning samt få enkeltpersoner til å heller velge deres produkter fremfor en virksomhet som ikke støtter bærekraft. Samtidig som vi ser at flere gjør en forskjell som gjør at flere forhåpentligvis følger etter. Utover dette er det viktig å kunne påvirke til at færre distanserer seg fra kima krisen. Det som virksomheten vil kunne fokusere mer på er å fremme lokale tiltak. Dette vil automatisk gjøre at vi ikke lenger distanserer oss like mye fra problemene som eksisterer.

  Positive rammer

  Måten virksomheten skriver om tiltakene de gjør for å sikre en mer bærekraftig verden gir en følelse av håp for fremtiden. Selv om mange av disse tiltakene virker langt unna for oss, vil måten de forteller oss om tiltakene og resultatene av disse gi oss mer positivitet til det bærekraftige istedenfor å legge fokus på det negative.

  Fornektelse

  For å bidra til å unngå fornektelse av verdensproblemene skriver Lôreal masse artikler om de positive utfallene av tiltakene de har bidratt med. Ved å handle hos dem vil man kunne bidra til at de har mer penger å bruke på å fokusere på en mer bærekraftig verden. De skriver også om planene de har for å halvere klimautslippene sine innen 2030 (Les her).

  Referanser:

  Per Espen Stoknes: What we think about when we try not to think about global warming: the new psychology of climate action. Chelsea Green Publishing, 2015

  https://www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-planet/fighting-climate-change/

 • Kunstig intelligens,  L'Oreal,  Uncategorized

  FNs bærekraftmål og skjønnhetsbransjen

  Lôreal

  I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg bedriften Lôreal, hvilken type bransje de er og hva jeg mener er mest relevant for bransjen å legge fokuset sitt på.

  Hva er FN sine bærekraftmål?

  FN har produsert en felles plan for å stoppe klimaendringer bekjempe ulikhet og utrydde fattigdom. Planen er å klare dette innen 2030. FN har skapt 17 hovedmål og 169 delmål som skal jobbes mot. For å kunne nå målene er dette utviklet for å være felles for alle land, sivilsamfunn og næringsliv.

  Måten målene ble utviklet på var gjennom å at flere land gikk sammen og mange millioner mennesker fikk muligheten til å få frem sin mening i en felles spørreundersøkelse. Mellom år 2000 og 2015 ble det lagt vekt på å få fremgang på både helse og utdanning. Derimot har det blitt kritikk på det faktum at fattigdom kun ble adressert i denne perioden. Det ble gjort for lite med årsakene til fattigdom, klimaendringer og ulikhet i under disse årene.

  Lôreal

  Lôreal er en stor bedrift som selger mer eller mindre alt av skjønnhetsprodukter. De selger frisør produkter til frisører som farge, vannstoff, bleking, produkter og mye mer. Utover dette eier også Lôreal mange skjønnhetsmerker som er ment som salg ut til enkeltpersoner og personlig bruk. Mange av disse skjønnhetsproduktene blir solgt bedrifter som Kicks, Vita og til og med matbutikken avhengig av hvilke produkter det er snakk om. Lôreal er utbredt over store deler av verden og selger til mange flere detaljister enn nevnt over.  Lôreal vedtok en menneskerettighetspolitikk i tråd med FN sine bærekraftmål i 2017. Les mer om dette her.

  Share & Care

  For å bidra til FN sine bærekraftmål har Loreal blant annet startet et program i 2013 for de ansatte som kalles Share & Care. Etter å ha startet denne ordningen bidrar Lôreal til anstendig arbeid samtidig som de bidrar til økonomisk vekst. Denne ordningen er blant annet for å sikre de ansatte foreldrepermisjon og opprettholde menneskerettigheter. Målet med dette programmet er å opprette en beskyttelse for de ansatte over hele verden. De ønsker å skape et respektfullt arbeidsmiljø. Dette gjør de også for kunne møte de ansatte sine forventninger. Share & Care er basert på fire punkter, disse punktene er fysisk og psykisk helse økonomisk beskyttelse, arbeids/livsbalanse og arbeidsmiljø. Ved god fysisk og mental helse vil også de ansatte automatisk gjøre en bedre jobb. Lôreal sin betydning av økonomisk beskyttelse går ut på ulike former for forsikringer og sosiale ytelser som gir trygghet for de ansatte.  De jobber også for å gi de ansatte en balanse mellom jobb og fritid, samtidig som de ønsker p tilby en jobb hvor de ansatte kan jobbe på nye kreative måter og gjenoppfinne seg selv. Les mer Her og Her

  Gratis arkivbilde med antrekk, attraktiv, forlokkende
  Bilde av 4TH FINGERSTUDIOS fra Pexels

  Liv på land

  For en så stor bransje som skjønnhetsbransjen vil det være helt sentralt å ha fokus på liv på land? Jeg mener at en bransje som dette har masse ansvar. Spesielt på fronten om dyretesting. For en så stor skjønnhetsbedrift vil det være helt sentralt å vise til en mer bærekraftig måte å produsere produkter på uten at dyr skal lide for det. Les mer om Lôreal og dyretesting her.

  God helse

  Når såpas store bedrifter velger å drive i land med mindre tilgang på helsetjenester mener jeg at det er spesielt viktig at bedriften bidrar spesielt da for sine ansatte. At de kan tilby ulike former for helseforsikringer og mer. Samtidig er det viktig å tenke på hva denne typen bransje produserer. De lager produkter vi har i håret, på huden i ansiktet og kroppen og mer. Med disse typene produkter er det uhyrlig viktig å lage trygge produkter som ikke skader oss på lang sikt. Samtidig er det viktig å fremme produkter som hygiene produkter, solkrem og mer for å beskytte oss noe Lôreal allerede gjør. Lôreal jobber hardt for en bedre helse spesielt for frisørene som jobber. Som frisør står man og jobber med gassende kjemikalier du puster inn hele dagen. Det er sterk kjemi som jobbes med. Dette jobber Lôreal hele tiden med å utvikle. De kom etter hvert med en hårfarge som heter Inoa som er oljebasert og derfor ikke gasser opp på samme måte som de mer m\vanlige hårfargene som er baserte på ammoniakk og andre sterke midler. Dette har vært med på å bedre helsen til mange allerede her. Det å slippe gassen som trenger se inn i luftveier og svir i øynene er helt fantastisk selv om det burde vært en selvfølge i 2021. Lôreal har selvfølgelig også kommet med mye mer de siste årene innen hårfarge og blir kontinuerlig bedre å jobbe med. Les mer om Lôreal sine Human Rights her.

  Likestilling mellom kjønn

  Ved fokus på at alle mennesker kan bruke sminke, ikke kun kvinner vil de være med på å sette fokuset på likestilling mellom menn og kvinner. En typisk skjønnhetsbransje har muligheten til å kunne fremme likestilling basert på å gi like gode jobber og like godt betalte jobber til både kvinner og menn. Ved å la være å diskriminere basert på kjønn og gi like muligheter for alle vil de være med på å forebygge diskriminering og fremme likestilling.

  Gratis arkivbilde med alvorlig, ansikt, ansiktshår
  Bilde av Jaysen Scott fra Pexels

  Skjønnhetsbransjen er en stor bransje som påvirker mange ulike mennesker. Det er derfor ekstra viktig at det blir lagt fokus på en bærekraftig utvikling. Dette gjør Lôreal mye av allerede og setter et godt eksempel for bransjen.

  Referanser:

  https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/documents-media/publications/commitments/l-oreal-human-rights-policy.pdf

  https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/documents-media/publications/commitments/employee-human-right-policy.pdf

  https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

  http://ceciliestaude.no/

  https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/documents-media/publications/sbwa/2017-progress-report.pdf

  https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2017/commitments