• Studieteknikk

    Hvordan lærer vi

    Første uken av semesteret nærmer seg slutt og jeg har fått i oppgave å skrive om noe som interesserer meg fra første forelesning. Temaet som gjorde mest inntrykk på meg var studieteknikk. Forfatter Marianne Haglia var det som hadde om dette temaet med oss. Studieteknikk Første forelesning i digital markedsføring 07.01.2020 fikk meg til å reflektere litt over hvordan vi faktisk lærer best. Hva er det jeg faktisk gjør for å lære meg faget. Personlig har jeg nok gått for den minst effektive metoden ved å lese faget om igjen og om igjen, samtidig som jeg håper at jeg kan klare å bruke det jeg har lest videre. Marianne Haglia…