Første steg i prosessen om nettverksbygging

First Round

Kurset first round går ut på å lære mer kunnskap om hvordan bygge et nettverk og skaffe seg en mentor. Det å være student kan føles overveldende og dette kurset vil hjelpe oss som studenter å føle mer klarhet samtidig føle at dette vil være mulig å gjennomføre.

De åtte modulene i kurset går ut på:

 1. Din profesjonelle identitet
 2. Finn profesjonelle personer ved å bruke LinkedIn
 3. Ta kontakt på LinkedIn
 4. Koordinering av samtaler
 5. Navigering av en samtale
 6. profesjonell historiefortelling
 7. Forbered deg ved research og spørsmål
 8. Bygg varige relasjoner

Din profesjonelle identitet

Første modul tar for seg din profesjonelle identitet. Hvem er du som student? Og hvem utvikler du deg til å bli som ung profesjonell. Vi har alle våre interesser, styrker, ferdigheter og erfaringer som utvikler seg i takt med utviklingen vår fra student til profesjonell. Utover i modul en får du en god huskeliste på fem punkter som hjelper deg å unngå en rekke tabber og gjøre førte kontakt lettere. Disse er:

 1. Empati – lær deg å se ting fra den profesjonelle sitt perspektiv
 2. Nysgjerrighet – vis at du er interessert i å lære fra dem og deres erfaringer
 3. Takknemmelighet – vis takknemmelighet, disse menneskene gir av sin tid
 4. Relevans – fortell hvorfor du har tatt kontakt og hvorfor samtalen kan være hjelpsom
 5. Respekt – behandle dem som du hadde ønsket å bli behandlet selv hvis du skulle hjulpet noen.

Modulen tar også for seg at nettverk kan hjelpe deg med å utforske karriere mulighetene gjennom kunnskap fra en som allerede jobber med det. Her kan du spørre seg selv om disse tre følgende spørsmålene:

 1. Interesser – hvor interessant er dette for meg? Vil jeg klare å holde meg engasjert i dette selv når det blir tøffere tider?
 2. Styrker – vil mine eksisterende styrker verdsatt og gi meg mulighet til å bidra positivt?
 3. Vekst – hvilke nye ferdigheter kan jeg utvikle her? Hvilket merke vil dette gi meg samt hvilke nytt samfunn vil jeg bidra til?

Finn profesjonelle personer ved å bruke LinkedIn

I denne modulen av kurset får du opplæring i hvordan bruke LinkedIn sin søkefunksjonalitet basert på interesser og tilknytninger. LinkedIn er en perfekt plattform å knytte kontakter med fagpersoner og profesjonelle. Ved bruk av internett vil ikke lenger avstand være et problem til å knytte kontakt. Her er LinkedIn helt perfekt, her er det også lettere å søke etter de menneskene du ønsker å ta kontakt med. Du kan søke etter et selskap, en bransje, skole med mer. Det som er viktig å huske på som de sier i kurset, er det unødvendig og bortkastet tid å konstant vente på å ta kontakt med en perfekt person. Det er viktigere å bygge nettverket sitt og plutselig kan du være å heldig at du møter noen gjennom noen andre. Selv om personen du rekker ut til ikke er helt riktig kan det hende at de kjenner noen som er og kan introdusere deg for dem. I modulen har de ulike grader av effektivitet du kan søke etter for å bygge nettverket ditt, disse er:

 1. Perfekt overlapp – noen du kan identifisere deg med, gjerne fra skolen, hovedfaget, jobben eller en valgt bransje.
 2. God overlapp – noen fra skolen du går på som jobber i bransjen du ønsker å jobbe i. Noen fra skolen eller hovedfaget ditt.
 3. Likheter – noen i et selskap du er interessert i som hadde samme valgfag. Noen du kan identifisere deg med som jobber i et selskap du finner interessant.
 4. Noen du finner interessante – et annet menneske som gjør noe du finner interessant.

Ta kontakt på LinkedIn

Modul tre er med på å hjelpe med hvordan ta kontakt på LinkedIn. Modul 1 gikk ut på hvordan lettere ta kontakt, med stegene empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. Ut ifra disse vil det være viktig at meldingen din inneholder følgende:

Hvem – hvem er du?

Hvorfor – hvorfor tar du kontakt?

Hva – hva spør du om?

Etter å ha gått gjennom hva meldingen må inneholde samt ulike eksempler får vi forklart forskjellen mellom å ta kontakt på LinkedIn og E-mail. Ved å vite om forskjellene mellom kontakt på de to plattformene vil det være enklere å velge i forhold til hva du selv ønsker. utover dette vil det være viktig å prøve seg frem og se hva man synes fungerer best for seg selv.

LinkedIn

 • Raskt og enkelt å sende en melding
 • Mer uformelt
 • Enkelt å identifisere

E- mail

 • Sjekkes oftere
 • Føles mer personlig
 • Større sjanse for å få respons
 • Noen profesjonelle er mindre på LinkedIn eller ikke bruker det
 • Du kommer antageligvis til å måtte gå over til E-mail kommunikasjon etter hvert uansett

Koordinering av samtaler

Igjen kommer de fem stegne empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. Ut ifra dette koordinerer du samtalene. De tre koordinatene du kan gå ut ifra er effektivitet, fleksibel og initiativ. Kontakt med en profesjonell kan det være viktig at du planlegger hva du skal skrive, vær konkret, og skriv riktig med informasjon. Disse koordinatene vil være hjelpsomme i planlegging av meldingen.

Effektiv

Mange profesjonelle har lite tid og mye å gjøre. Derfor vil hver eneste melding du sender risikere å forsvinne i innboksen deres. Her vil det derfor være viktig å være effektiv, gjerne avtal en samtale med færrest mulig meldinger. Punktene som vil være viktige å ha med i en melding for å avtale møte mest effektivt vil være: dato og tid, hvilken kanal man skal bruke, og hvis man velger over telefon er det viktig å få bekreftelse på telefon nummer.

Fleksibel

Det vil være ekstra viktig at du er fleksibel, nettopp fordi det er du som spør om en tjeneste. De gir av sin tid, derfor vil det være ekstra viktig å strekke seg litt lenger for å få tiden som passer dem til å fungere. Ved å spørre om en tid som passer kan man også gjerne legge til at man er fleksibel med å forandre tid til noe som eventuelt passer dem bedre.

Initiativ

Vær et frisk pust for de du kontakter og ta intiativ. For eksempel skriv at du mer en gjerne sender en du invitasjon når det passer for dem. samtidig kan du inkludere at du kan sende en video link eller ringe dem avhengig av hva som passer for dem.

Navigering av en samtale

Modul fem forklarer hvordan navigere samtalene suksessfullt. Det som er viktig å huske på er at de du tar kontakt med antageligvis føler seg bra av å hjelpe til. Igjen vil de fem stegne empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt være relevante. Ut ifra disse kan du vil det være viktig med eget initiativ påminne dem på hvem du er, få bekreftelse på at avtalt tid fortsatt passer, takk dem for tiden deres og spør hvordan de har det og lytt til det. Alle samtaler har ulike faser som du både kan forberede deg på og kontrollere. Vi har 4 faser i samtalen:

Fase 1 – starten av en samtale.

Fase 2 – introdusere deg selv i mer detalj

Fase 3 – spørsmål og forespørsel for personen du snakker med

Fase 4 – avslutte samtalen

Profesjonell historiefortelling

Ved kontakt av profesjonelle vil det være viktig å presentere seg selv effektivt samt å lære fra andre. Fortell historien din gjennom å koble ferdighetene dine til interesser og fremtidsplaner om karriere valg.  En effektiv fortelling av deg selv vil inneholde relevant informasjon om deg selv og en kort fortelling om bakgrunnen din til denne dagen og denne samtalen. Relevant informasjon vil være, hvem er du, Hva er dine ferdigheter og interesser, hvordan har din faglige reise utviklet seg, hvor er du i din faglige reise i dag, hva håper du å få ut av samtalen.

Forbered deg ved research og spørsmål

Modul syv handler om hvordan gjøre raske undersøkelser som kan øke kvaliteten på hver samtale. det finnes tre ulike ting du kan undersøke i forkant av samtalen. Les gjennom LinkedIn siden deres, gjerne se hvilke aktivitet de har og gjerne undersøk LinkedIn siden til bedriften de jobber. Det andre du kan gjøre er å google ulike nyheter som er relevante for den bedriften og for den personen du skal snakke med. Dette vil hjelpe på å komme i gang med en samtale som også vil være interessant for personen du har tatt kontakt med. Steg du kan gjøre er å gjøre et YouTube søk på navnet og bedriften for å se om de har vært intervjuet eller har publisert. Ved å gjøre sistnevnte vil det være mye enklere å bruke et eventuelt intervju personen har gjort tidligere som et grunnlag for samtalen. Her kan du gjerne også imponere med ulik fakta og det vil være lettere å tilpasse seg personen du snakker med.

Ut ifra informasjonen du har skaffet deg så gjør deg noen notater på felles interesser, eller erfaringer du finner interessant, generelt informasjon du har skaffet deg som du kan bruke gjennom samtalen og til slutt om det var noe informasjon som har ledet til flere nye spørsmål du ønsker å spørre om. Etter å ha gjort en god research er det på tide å bestemme seg for hvilke spørsmål man ønsker å stille. Her har vi tre veiledende kategorier for å gjøre det enklere.

Hoved spørsmålet – deres historie, hvordan de kom dit de er i dag, om de vurderte noe annet og eventuelle utfordringer.

Andre spørsmål – arbeide de gjør, hvilke ferdigheter er relevante, hvordan industrien utvikler seg, og til slutt de spennende og utfordrende delene ved jobben. Du kan gjerne også spørre spørsmål om hvilke karriere valg flest gjør etter denne typen jobb, og eventuelt hvem bedriftens konkurrenter er.

Tredje spørsmål – tips og råd til deg, hvilke råd de har i forhold til at du har en interesse for samme bransje, bedrift eller jobb. Eventuelt om de har noen kunnskap om andre jobber som kunne passet til dine interesser og om de har noen ressurser de mener du burde undersøke nærmere.

Bygg varige relasjoner

Siste modul handler om hvordan man bygger relasjoner og opprettholder kontakten over tid. Det finnes flere ulike grunner til at det lønner seg å holde kontakten med de menneskene du har fått kontakt med. For eksempel kan det hende at du har fått noen nye erfaringer og tenker på neste de neste stegene. Kanskje har du fulgt rådene til personen og det har vist seg å være effektivt og lønnsomt. Eller kanskje du ønsker råd om du ønsker å begynne å jobbe i samme bedrift eller industri som personen. En siste ting er at du har møtt på et stopp i karrieren og ønsker hjelpen deres for å komme videre.

Allerede etter første samtale så kan man nevne at man gjerne ønsker å holde kontakte og sende en takkemelding for at de tok tiden sin til å svare på spørsmålene. Neste gang du ønsker å ta kontakt igjen har de i kurset forklart 4 enkle ting å huske på, dette er: en kort introduksjon av hvem du er så personen husker deg. En kort oppdatering, en forespørsel og eller grunn til å ta opp kontakten og til sutt en konklusjon.

Oppsummering

Etter å ha tatt kurset First Round føler jeg meg mye mer selvsikker i møte med nettverksbygging og i jakten på en mentor. Når jeg først hørte om tema å få kontakt og skaffe seg en mentor så føltes det både fjernt og vanskelig. Det var i utgangspunktet noe jeg ville skygget unna og følt med ukomfortabel med å gjøre. Kurset var veldig lærerikt og fikk meg allerede etter kurset på å føle meg mer selvsikker i veien mot nettverksbygging. Det å skaffe seg en mentor er ikke lenger noe stort, skummelt og ukjent, men heller et viktig verktøy å kunne bruke senere. Jeg vil virkelig anbefale alle som studerer og etter hvert skal ut i jobb å ta dette kurset.

Du finner kurset First Round her.

Mitt første møte med OKR

Vi er over på tredje modul i faget digital markedsføring, og har startet med tema E-varehandel med foreleser Karl Phillip. Første oppgaven vi har fått er å skrive et blogginnlegg hvor vi kan velge mellom følgende temaer: sammendrag for ledelsen eller styringssettet OKR. Etter å lest gjennom oppgaven skjønte jeg raskt at det var styringssettet OKR jeg ønsket å fokusere på. Grunnen til dette er at dette er et tema jeg aldri har hørt om før, noe som gjorde meg svært nysgjerrig på å lære mer. Blogginnlegget kommer til å ta for seg mitt første møte med OKR, hva OKR er, samt hvorfor bruke OKR.

 •  Mitt møte med styringssettet OKR
 • Hva er OKR
 • Hvordan bruke OKR fra en student sitt perspektiv
 • Hvorfor bruke OKR?
 • Ulemper ved bruk av OKR
 • Konklusjon
bildet er hentet fra: Medium

Mitt møte med styringssettet OKR

Hvorfor skal bedriften velge å bruke OKR og hvorfor er det lønnsom og kan det brukes eller i livet? OKR var ikke umiddelbart et tema jeg forsto meg spesielt mye på, men etter grundig undersøkelse gikk det opp et lys for meg. OKR kan brukes til så mangt og er en stor motivasjonsfaktor både for å øke målene sine og gjennomføre dem. Etter å ha hørt podkast There Be Giants (S:5 E:15 SHould OKRs be part of the school curriculum?) med Karl Phillip og Nia Magnussen fikk jeg en større forståelse for hvorfor dette er en strategi som lønner seg å bruke. Mange legger vekt på å kun komme seg gjennom studiene og få relativt gode karakterer til gode karakterer. Ved å kun ha dette som mål er det mange som glemmer å legge fokuset på å faktisk lære og utvikle seg selv samtidig som de bare jobber for å komme seg gjennom. Man kan fort glemme hvorfor man studerer, og målene med gode karakterer blir ikke lenger til den store motivasjonen, men eller en relativt enkel måte å komme seg gjennom. Ved å bruke OKR legger du vekt på ønskelig å oppnåelse samtidig som hvordan oppnå resultatet.  

Hva er OKR

OKR er et styringssystem for å få gjennomført gode ideer på en effektiv og motiverende måte. Styringssystemet er bygget opp av Objective og key results. Objective står for hva en ønsker å oppnå om det er et mål eller en ide man ønsker å strekke seg mot. Key results derimot handler om veien dit. Dette handler om veien mot målet eller fremgangsmåten for å nå ønsket mål. Ved bruk at denne formen for styringssett bidrar man i en bedrift til økt transparens samtidig som det styrker gjennomføringen av målet til bedriften.

OKR forklart

Hvordan bruke OKR fra en student sitt perspektiv

Objektive: Jobbe mot å få en A i eksamen om E-vare handel i Karl Phillip sin modul samtidig jobbe mot å lære mest mulig og ta til meg mest mulig kunnskap som jeg kan bruke videre i arbeidslivet.

Key Result 1: publisere minst 2 kvalitets blogginnlegg hver uke

Key Result 2: Delta på alle forelesninger samt gjøre ekstra reaserch før og etter timen

Key Result 3: Jobbe minimum 2-3 timer med fagstoff hver dag utenom forelesning

Key Result 4: bli ferdig med alle sertifiseringer innen rimelig tid

Hvorfor bruke OKR?

Ved å fysisk sette opp både mål og veien frem til målet vil det skape en enklere måte å måle at resultatene enn ved manglende strategi. Samtidig vil det ha OKR visuelt foran seg gi riktigere fokus, og prioriteringer for å kunne gjennomføre ideene eller målet. les mer her

OKR i studenttilværelsen

Som student vil bruken av OKR gi et helt annet fokus enn man ellers tidligere kanskje har hatt. Det er ekstremt miste riktig fokus og heller kun ønsker å få gode karakterer og gjennomføre semesteret, spesielt i en tid som denne med pandemi. Under pandemien er motivasjonen for mange forvunnet og det vil være ekstra vanskelig å gjennomføre på best mulig måte. Vi har ikke lenger tilgang til å møte opp på skolen i vanlige forelesninger og ser ikke lenger noe til medelever utenom over en skjerm. Under en sånn tilstand vil det være ekstra viktig å finne motivasjon til å gjøre det bra og dette er jeg optimistisk til at OKR kan bidra med.

OKR i en jobbsituasjon

I en jobb situasjon vil det være lønnsomt nettopp fordi de viktigste målene i bedriften blir mer lagt vekt på og kommer mer i fokus. Samtidig som det vil være enklere for alle ansatte å få med seg hva bedriftens strategi og mål er. Med en sånn strategi vil hele bedriften hvite både hvilke mål bedriften strekker seg etter og hvordan de skal jobbe for å nå målene. I en bedrift som bruker OKR vil disse fordelene både gjøre det mer motiverende for de ansatte å jobbe ,ot målene, samtidig vil alle være fult klar over hvor man skal, hva som skal til samt det vil være enklere å holde oversikt over hvordan alle ligger i forhold til målene.

Ulemper ved bruk av OKR

Selv om det finne utallige med gode grunner til å innføre OKR både som student og i arbeidslivet kan det komme med noen ulemper som alt annet. Ved bruk av OKR kan du risikere å lage for mange objevtive og key results. Ved å ha produsert for mange objectives vil det være både vanskelig og kanskje umulig å skulle vite hva man skal fokusere på. Hvilke objective som er viktigst, hva skal bli ferdig først etc. For mange objectives vil føles rotete, uoversiktlig og vanskelig å følge opp. Derimot for mange key results vil gjøre veien til objective uoversiklig og vanskelig å følge. Det vil være vanskeligere å gjennomføre og holde seg til veien til objectivet da det blir for mye å forholde seg til. En god huskeregel er å holde seg til 3-4 key results per objective som Karl Størmer nevner i videoen der han forklarer OKR.

Utover dette kan det være ulemper hvis key results’ene man har satt opp ikke er målbare noe som gjør det vanskelig å følge med på en eventuell fremgang. Hvis man mister muligheten til å måle fremgangen mister man også en motivasjonsfaktor. Ved å konstant måle fremgangen på jobben som blir gjort vil det bidra til å skape mer motivasjon.

En annen ulempe med OKR kan være at man har satt for høye forventinger til objectivet. med for høye forventinger kan det være umotiverende for mange, da det vil være for utfordrende å nå målet. Når det er for utfordrende å nå målet er det mange som gir opp lenge før man rekker å starte. Dette kan jeg kjenne meg igjen i frisøryrket. Hovedkontoret hadde satt samme mål og provisjonsgrense for alle salongene i kjeden selv om beliggenhet og priser varierte betraktelig. For en av salongene med liten pågang ikke hadde noen mulighet til å nå målet uansett hvor mye man jobbet for det noe som gjorde det utrolig umotiverende for de som jobbet der. Mens salongene som hadde relativt god pågang men lå mer midt i mellom hadde noe å strekke seg etter som ga dem motivasjon. Derimot salongene med masse pågang nådde målet enkelt noe som kunne bli mindre motiverende for dem. Derfor kan man også ha satt for lave forventinger til målet noe som vil bli for enkelt. Hvis det er for enkelt å gjennomføre vil dette også oppfattes som demotiverende nettopp fordi man ikke har noe å strekke seg etter som Nina og Karl Phillip snakker om i Podcasten.

Konklusjon

Min konklusjon etter å ha lest meg mer opp på OKR er at det for mange kan være svært lønnsomt. Ikke bare i jobbsituasjon, men også som student og ellers i livet om man har et mål man ønsker å strekke seg etter. Jeg gleder meg til å få testet det ut i praksis og se hva jeg føler om det etter en måneds tid.

Referanser:

https://www.therebegiants.com/podcast/

Skjønnhetsbransjen og barrierer for bærekraftig utvikling

For dette blogginnlegget tar jeg for meg de fem ulike barrierene for bærekraftig utvikling. Under skal jeg forklare hva de ulike barrierene går ut på samt hvilke av barrierene som er mest relevante for Lôreal som bedrift.

 1. Barriere: Oppleves lang borte

Første barriere handler om at vi føler oss distansert fra for eksempel klimaendringer. Det blir for fjernt for de fleste av oss at vi ikke klarer helt å forholde oss til det. Mange vil distansere seg nettopp fordi mange av problemene ikke omhandler oss selv (Les her). Problemene blir for fjerne til at vi klarer å forstå omfanget av det.

2. Barriere: Lei av dommedagsvarsler

Vi blir lei av en konstant påminnelse om alt som omhandler tap. Ved en kontinuerlig påminnelse på alt som er på vei til katastrofe og allerede er blir vi immune av hjelpeløshet. Mangel på løsninger gjør at følelsen av hjelpeløshet vokser som igjen resulterer i at vi distanserer oss fra tema (Les her).

3. Barriere: Konflikt mellom hva vi vet, og hva vi gjør

Mange av oss gjør ting vi vet går utover den globale oppvarming i dag. Vanligvis vil vi kjenne på et ubehag når vi gjør ting vi vet er galt. For å slippe å kjenne på følelsene av at vi gjør noe reduserer vi gjerne betydningen av vår kunnskap om klima. Utover dette kan vi også begynne å tvile på kunnskapen vi har om klima for å rettferdiggjøre det vi gjør (Les her).

4. Barriere: Fornektelse

Ved så store verdensproblemer som klimakrisen er det enklere for mange å fornekte fakta. Uansett hvor mye fakta vi står med vil fornektelsen uansett finne sted. Fornektelse har altså ikke noe med mangel på kunnskap, derimot er det mer en selvforsvars mekanisme for å unngå de ubehagelige sannhetene (Les her).

5. Barriere: Vår identitet

Den siste barrieren går ut på vår identitet. Vi oppsøker gjerne informasjon som kan være bekreftende i forhold til våre allerede eksisterende verdier. Derimot har vi gjerne en tendens til å styre unna informasjon som kan virke utfordrerne på våre eksisterende verdier. Kunnskap som utfordrer våre verdier, truer vår identitet noe som kan resultere i at det krever mye mer for at vi skal ta til oss denne informasjonen (Les her).  

Gratis arkivbilde med aktivist, anke, bevegelse
Bilde av Markus Spiske fra Pexels

Løsninger

For å kunne bryte disse barrierene trenger vi en løsning. Derfor har Stoknes kommet opp med fem ulike løsninger.

 1. Løsning: Sosiale nettverk

Sosiale nettverk er noe de fleste av oss bruker i dag, dette påvirker oss allerede i stor grad. Vi ønsker generelt gjerne å oppføre oss og gjøre som flertallet av mennesker gjør. Dette blir lettere tilgjengelig gjennom sosiale medier da vi ser hvordan folk fra hele verden legger ut, ikke nødvendigvis bare de i nærmeste omkrets. Bruk av sosiale nettverk vil være med på å lettere kunne påvirke flere mennesker i riktig retning (Les her).

2. Løsning: Bruke positive rammer

En konstant påminnelse om hvor forferdelig verden står til, samt kostnader og alle katastrofer viker vi gjerne raskt unna. Derfor vil det være mer effektivt å heller jobbe frem de positive effektene som kommer som følge av riktig fokus samt at vi tar klima på alvor. Ved å heller adressere muligheter og løsninger vil det være lettere å få med flere på en bedre tankegang (Les her).

3. Løsning: Enkle handlinger

For mange vil spørsmålet om klima bli så stort og omfattende at vi ikke vet hva vi skal gjøre. Ofte hører man om de som lever mest ekstremt for en bedre klode noe som de fleste av oss hadde slitt med å sette seg inn i. Derimot vil det være bedre å fokusere på enkle handlinger vi kan gjøre i hverdagen. Enkle og gode valg vil gjøre det lettere tilgjengelig og lettere for alle å ta en del i. derfor vil det igjen være større sjanse for at flere gjør dette (Les her).

4. Løsning: Historiefortelling

For å endre fokuset for folket vil positive historier om ulike løsninger som kan lykkes. Vi må legge fokuset på en visjon og fortelling som gir oss håp om et grønnere samfunn samt byer som vil gi en større mulighet for natur enn det er i dag. Det er viktig å legge fokuset på det positivet enn å konstant fortelle om alle de forferdelige tingene som skjer i verden (Les her).

5. Løsning: Nye indikatorer og signaler

Ved å legge fokuset på indikatorer som gir oss mål på de ulike tiltakene vi selv kan gjøre noe med, samt signaler som måler hva vi kan gjøre noe med. Dette resulterer i at vi lettere kan måle hvordan mennesker og bedrifter bidrar. Det er viktig å fokusere mer på hva vi kan gjøre som enkeltmennesker, bedrifter og land.

Gratis arkivbilde med anlegg, bærekraft, frø
Bilde av Akil Mazumder fra Pexels

Skjønnhetsbransjen og deres barrierer

Distanse

Lôreal er en stor aktør innen skjønnhetsbransjen. Virksomheten gjør en rekke tiltak for en bærekraftig utvikling. Ved å minske distansen vi føler vil bruk av sosiale medier kunne bidra stort. Verden vil automatisk føles mindre samtidig som vi generelt har en tendens til å bli påvirket hva andre gjør. Ved å fremme seg selv som en bærekraftig bedrift vil det også bli enklere å påvirke andre bedrifter til å følge etter i samme retning samt få enkeltpersoner til å heller velge deres produkter fremfor en virksomhet som ikke støtter bærekraft. Samtidig som vi ser at flere gjør en forskjell som gjør at flere forhåpentligvis følger etter. Utover dette er det viktig å kunne påvirke til at færre distanserer seg fra kima krisen. Det som virksomheten vil kunne fokusere mer på er å fremme lokale tiltak. Dette vil automatisk gjøre at vi ikke lenger distanserer oss like mye fra problemene som eksisterer.

Positive rammer

Måten virksomheten skriver om tiltakene de gjør for å sikre en mer bærekraftig verden gir en følelse av håp for fremtiden. Selv om mange av disse tiltakene virker langt unna for oss, vil måten de forteller oss om tiltakene og resultatene av disse gi oss mer positivitet til det bærekraftige istedenfor å legge fokus på det negative.

Fornektelse

For å bidra til å unngå fornektelse av verdensproblemene skriver Lôreal masse artikler om de positive utfallene av tiltakene de har bidratt med. Ved å handle hos dem vil man kunne bidra til at de har mer penger å bruke på å fokusere på en mer bærekraftig verden. De skriver også om planene de har for å halvere klimautslippene sine innen 2030 (Les her).

Referanser:

Per Espen Stoknes: What we think about when we try not to think about global warming: the new psychology of climate action. Chelsea Green Publishing, 2015

https://www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-planet/fighting-climate-change/

Er Lôreal bærekraftig?

I dag skal jeg ta for meg virksomheten Lôreal og hvorvidt man får inntrykk av hvor mye bærekraft er integrert i virksomheten. Lôreal gjør mange ulike tiltak for en mer bærekraftig utvikling. Derfor velger jeg å avgrense til noen av de jeg mener er mest sentrale. Jeg skal også ta for meg hva jeg tenker om Lôreal på lang sikt innen den bærekraftige utvikling.

Bærekraftig

Når du først går inn på nettsiden til Lôreal møter du svært godt utarbeidet nettside som du får et sterkt inntrykk av profesjonalitet. Det er mange ulike artikler på siden som møter deg så fort du har klikket deg inn. Ettersom Lôreal er en stor virksomhet innen skjønnhetsbransjen kan man diskutere hvorvidt de er bærekraftige. Hvis vi starter med å ta et innblikk i det miljøvennlige ved bærekraftig utvikling er det mange faktorer som spiller inn.  Virksomheten eier en stor mengde merker og produserer alt fra billigmerker til dyre merker, samt de midt imellom.

Hva gjøres?

Når du klikker deg inn på nettiden til Lôreal får du opp deres forpliktelser på side menyen. Allerede her får man et godt inntrykk av at Lôreal jobber for å bli en mer bærekraftig bedrift. På siden får du opp forpliktelsene deres som omhandler planeten, folket, produktene deres og fondet. Under planeten kommer det opp en rekke ulike artikler om hva de gjør i form av bekjempelse av klimaendringer. Her har de informasjon om ulike måter de ønsker å bekjempe klimaendringer på samtidig som de ønsker å redusere klimautslippene sine med hele 50% innen 2030 (les mer her). Videre har de en hel del ulike artikler man kan trykke seg inn på som går ut på ulike ting de har gjort samt ting de ønsker å oppnå.

Menneskerettigheter

Under kategorien folket har de også en hel del flere kategorier, en av disse omhandler respekt for menneskerettigheter. I 2017 vedtok Lôreal en global menneskerettighetspolitikk i tråd med FN sine standarder. I 2020 vedtok Lôreal en menneskerettighetspolitikk for deres ansatte fordi de mener at det er viktig å sette standarder innenifra virksomheten. Samtidig har Lôreal inngått ulike partnerskap med flere virksomheter som jobber med menneskerettighet. Utover dette har de mange ulike artikler man kan trygge seg inn på som beskriver mange andre ulike temaer på hva de gjør og støtter for å øke menneskerettigheter. Dette er blant annet om støtte av LGBTQIA samfunnet i form av rettigheter og likestilling på arbeidsplassen (les mer her).

Gratis arkivbilde med afrikansk-amerikansk kvinne, åker, ansikt
Bilde av Sora Shimazaki fra Pexels

YSL Beauty

Utover dette jobber de for å øke bevisstheten rundt partnervold og at misbruk ikke er kjærlighet. YSL Beauty jobber for å øke bevissthet. Dette vil gjøre det lettere å kunne oppdage det tidligere samt lettere å søke hjelp. Loreal har ulike mål med for eksempel å ha utdannet 2 millioner mennesker innen temaet innen 2030. samt Utdanne og opplyse sine ansatte og være med på å finansiere mer forsikring på temaet (les mer her).

Dyretesting

I tillegg har Lôreal kontinuerlig jobbet mot fjerning av dyretesting og tester ikke noen av produktene eller ingrediensene sine på dyr. Lôreal produserer derimot heller en kjemisk fremstilt hud som de tester produktene og ingrediensene sine på. Selv om Lôreal i seg selv ikke tester på dyr så finnes det land som fortsatt ønsker å gjøre dette og tester produktene til Lôreal på dyr. Derimot ar de lenge jobbet for å finne alternative produkter disse landene godtar. Nå har for eksempel også Kina godtatt å slutte med testing på dyr på flere ulike skjønnhetsprodukter (les mer her).

Hvordan oppfatter jeg Lôreal?

Disse ulike temaene Lôreal jobber mot kommer godt med i skjønnhetsbransjen. For å ta et eksempel så er jobben deres med menneskerettigheter uhyre viktig. Her skriver de også at ved skjønnhet for alle som de står for kommer også menneskerettigheter for alle med.  Det at de har inngått en menneskerettighetspolitikk i tråd med FN gjør at de oppfattes som en seriøs bedrift som jobber for likheter og menneskerett for alle. Samtidig jobber de mot økt bevissthet rundt partnervold. Dette mener jeg er en av de bransjene der det kan lønne seg rett og slett da flesteparten av de som opplever dette er kvinner selv om det er menn som også opplever dette. Skjønnhetsbransjen er en bransje de aller fleste kvinner er svært opptatte av og vil derfor ha lettere for å nå ut til flere med denne kunnskapen.

Videre er dyretesting for eksempel har vært et svært omdiskutert tema. Dette er noe flere engasjerer seg for og ønsker å gjøre noe med.  Ved at en så stor bransje kommer frem med å finne løsninger så det skal bli enklere å slutte med testing på dyr setter dem i godt lys samtidig som det er større sjanse for at flere følger etter. Derimot settes de i dårligere lys ved at de velger å selge produktene sine til for eksempel Kina som fortsatt velger å teste på dyr på mange av produktene. Ved å gjøre dette vil de fortsatt bli ansett som en bedrift som tester på dyr noe som resulterer i et dårligere rykte for dem om folk ikke er opplyste nok.

Fremtiden til Lôreal

Ettersom Loreal er en såpas stor bedrift lønner det seg for dem og for planeten at de holder fokus på en mer bærekraftig hverdag for alle. Etter å ha lest på nettsiden deres får jeg et inntrykk av at de kontinuerlig jobber mot en bærekraftig utvikling. De ser ut til å konstant ha fremtidsplaner samtidig som de alltid er oppdaterte på hvilke punkter som er viktige for samfunnet.

Referanser:

https://inside-our-products.loreal.com/our-approach/our-alternative-methods-animal-testing

https://www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-planet/fighting-climate-change/

https://www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-people/respecting-human-rights/

https://www.loreal.com/en/articles/brands/ysl-abuse-is-not-love/

FNs bærekraftmål og skjønnhetsbransjen

Lôreal

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg bedriften Lôreal, hvilken type bransje de er og hva jeg mener er mest relevant for bransjen å legge fokuset sitt på.

Hva er FN sine bærekraftmål?

FN har produsert en felles plan for å stoppe klimaendringer bekjempe ulikhet og utrydde fattigdom. Planen er å klare dette innen 2030. FN har skapt 17 hovedmål og 169 delmål som skal jobbes mot. For å kunne nå målene er dette utviklet for å være felles for alle land, sivilsamfunn og næringsliv.

Måten målene ble utviklet på var gjennom å at flere land gikk sammen og mange millioner mennesker fikk muligheten til å få frem sin mening i en felles spørreundersøkelse. Mellom år 2000 og 2015 ble det lagt vekt på å få fremgang på både helse og utdanning. Derimot har det blitt kritikk på det faktum at fattigdom kun ble adressert i denne perioden. Det ble gjort for lite med årsakene til fattigdom, klimaendringer og ulikhet i under disse årene.

Lôreal

Lôreal er en stor bedrift som selger mer eller mindre alt av skjønnhetsprodukter. De selger frisør produkter til frisører som farge, vannstoff, bleking, produkter og mye mer. Utover dette eier også Lôreal mange skjønnhetsmerker som er ment som salg ut til enkeltpersoner og personlig bruk. Mange av disse skjønnhetsproduktene blir solgt bedrifter som Kicks, Vita og til og med matbutikken avhengig av hvilke produkter det er snakk om. Lôreal er utbredt over store deler av verden og selger til mange flere detaljister enn nevnt over.  Lôreal vedtok en menneskerettighetspolitikk i tråd med FN sine bærekraftmål i 2017. Les mer om dette her.

Share & Care

For å bidra til FN sine bærekraftmål har Loreal blant annet startet et program i 2013 for de ansatte som kalles Share & Care. Etter å ha startet denne ordningen bidrar Lôreal til anstendig arbeid samtidig som de bidrar til økonomisk vekst. Denne ordningen er blant annet for å sikre de ansatte foreldrepermisjon og opprettholde menneskerettigheter. Målet med dette programmet er å opprette en beskyttelse for de ansatte over hele verden. De ønsker å skape et respektfullt arbeidsmiljø. Dette gjør de også for kunne møte de ansatte sine forventninger. Share & Care er basert på fire punkter, disse punktene er fysisk og psykisk helse økonomisk beskyttelse, arbeids/livsbalanse og arbeidsmiljø. Ved god fysisk og mental helse vil også de ansatte automatisk gjøre en bedre jobb. Lôreal sin betydning av økonomisk beskyttelse går ut på ulike former for forsikringer og sosiale ytelser som gir trygghet for de ansatte.  De jobber også for å gi de ansatte en balanse mellom jobb og fritid, samtidig som de ønsker p tilby en jobb hvor de ansatte kan jobbe på nye kreative måter og gjenoppfinne seg selv. Les mer Her og Her

Gratis arkivbilde med antrekk, attraktiv, forlokkende
Bilde av 4TH FINGERSTUDIOS fra Pexels

Liv på land

For en så stor bransje som skjønnhetsbransjen vil det være helt sentralt å ha fokus på liv på land? Jeg mener at en bransje som dette har masse ansvar. Spesielt på fronten om dyretesting. For en så stor skjønnhetsbedrift vil det være helt sentralt å vise til en mer bærekraftig måte å produsere produkter på uten at dyr skal lide for det. Les mer om Lôreal og dyretesting her.

God helse

Når såpas store bedrifter velger å drive i land med mindre tilgang på helsetjenester mener jeg at det er spesielt viktig at bedriften bidrar spesielt da for sine ansatte. At de kan tilby ulike former for helseforsikringer og mer. Samtidig er det viktig å tenke på hva denne typen bransje produserer. De lager produkter vi har i håret, på huden i ansiktet og kroppen og mer. Med disse typene produkter er det uhyrlig viktig å lage trygge produkter som ikke skader oss på lang sikt. Samtidig er det viktig å fremme produkter som hygiene produkter, solkrem og mer for å beskytte oss noe Lôreal allerede gjør. Lôreal jobber hardt for en bedre helse spesielt for frisørene som jobber. Som frisør står man og jobber med gassende kjemikalier du puster inn hele dagen. Det er sterk kjemi som jobbes med. Dette jobber Lôreal hele tiden med å utvikle. De kom etter hvert med en hårfarge som heter Inoa som er oljebasert og derfor ikke gasser opp på samme måte som de mer m\vanlige hårfargene som er baserte på ammoniakk og andre sterke midler. Dette har vært med på å bedre helsen til mange allerede her. Det å slippe gassen som trenger se inn i luftveier og svir i øynene er helt fantastisk selv om det burde vært en selvfølge i 2021. Lôreal har selvfølgelig også kommet med mye mer de siste årene innen hårfarge og blir kontinuerlig bedre å jobbe med. Les mer om Lôreal sine Human Rights her.

Likestilling mellom kjønn

Ved fokus på at alle mennesker kan bruke sminke, ikke kun kvinner vil de være med på å sette fokuset på likestilling mellom menn og kvinner. En typisk skjønnhetsbransje har muligheten til å kunne fremme likestilling basert på å gi like gode jobber og like godt betalte jobber til både kvinner og menn. Ved å la være å diskriminere basert på kjønn og gi like muligheter for alle vil de være med på å forebygge diskriminering og fremme likestilling.

Gratis arkivbilde med alvorlig, ansikt, ansiktshår
Bilde av Jaysen Scott fra Pexels

Skjønnhetsbransjen er en stor bransje som påvirker mange ulike mennesker. Det er derfor ekstra viktig at det blir lagt fokus på en bærekraftig utvikling. Dette gjør Lôreal mye av allerede og setter et godt eksempel for bransjen.

Referanser:

https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/documents-media/publications/commitments/l-oreal-human-rights-policy.pdf

https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/documents-media/publications/commitments/employee-human-right-policy.pdf

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

http://ceciliestaude.no/

https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/documents-media/publications/sbwa/2017-progress-report.pdf

https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2017/commitments

Digital utvikling, spennende eller skremmende

I dag skal jeg ta for meg ulike felt vi har lært i første del av kurset digital markedsføring. jeg kommer også til å dele mine synspunkt og meninger om hva som kommer til å skje fremover.

Denne måneden har jeg hat del 1. av kurset digital markedsføring hos Høyskolen Kristiania. Vi har gått gjennom en god del ulike temaer som går på digital økonomi og forretningsmodeller. Kunstig intelligens har vært et stort tema innenfor dette kurset. Selvkjørende biler, føflekk scaning, 3D print og algoritmer er bare noe av det. Personlig syns jeg utviklingen og måten det skjer på har vært det mest spennende å sette seg inn i. Hvem kommer til å miste jobbene sine. Hva er konsekvensen av utviklingen vår? Konsekvensene av den ekstremt raske fremgangen i teknologien kan være så mange. Et av problemene kan være at mennesker er for treige til å omstille seg den nye teknologien så det rett og slett går for fort for oss. Risikoen kan være massiv arbeidsledighet om folk ikke rekker å omskolere seg. Samtidig vil problemer som vanlige sjåfører og selvkjørende biler bli en reel utfordring å få til å samsvare på veiene sammen. Som jeg har skrevet tidligere i bloggen har selvkjørende biler i San Francisco kjørt sammen med vanlige personbiler. Det største problemet her har vært at personbiler kjører inn i de selvkjørende bilene bakfra. Selvkjørende biler vil generelt by på færre ulykker grunnet mindre teksting bak rattet, fyllekjøring og andre menneskelige feil.

Gratis arkivbilde med arbeidsområde, arbeidsplass, bord
Bilde av Kaboompics .com fra Pexels

Selv om mange jobber mulig forsvinner vil det antageligvis komme en del nye jobber. For eksempel kunstig intelligens lærer. Nettopp fordi kunstig intelligens jobber, feiler og prøver for å lære. Videre har vi kryptovaluta og blokkjeder som ser ut til å bli mer og mer i vinden. Da dette er desentralisert og det ikke lenger er banker, myndighet etc som overvåker dette vil det antageligvis bli mer populært. I disse tider, spesielt under corona har jeg inntrykk av at det stadig er færre som har tillitt til staten. Uavhengig av tillitt vil jeg tro blokkjeder er noe som har kommet for å bli. Det blir lettere å ha tilgang på dokumenter samtidig som det blir vanskeligere for andre og hacke. Verden er stadig i utvikling og jeg mener det vil være viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer. kryptovaluta er noe som stadig blir mer brukt i andre land og kommer til å bli mer utbredt i Norge etter hvert.

Algoritmer er noe som stadig blir snakket om, men hva er det egentlig og hva er det godt for? Jeg har skrevet tidligere blogginnlegg som går nærmere inn på dette. Anbefalingsalgoritmer går ut på å spesialtilpasse innholdet du får av reklame og andre ting som dukker opp i feeden din som for eksempel på Instagram. Så kommer spørsmålet om hvor lurt dette er. Hva skjer om vi får mindre av visse ting og mister masse informasjon når det for eksempel kommer til politikk? Kroppspresset øker da de fleste kun får opp retusjerte, opererte kropper. Politiske holdninger blir ekstreme da man plutselig kun får matet den ene typen kunnskap på overalt.

Jeg tenker utviklingen i dag er utrolig spennende, og det kommer til å skje masse positivt fremover. Derimot tenker jeg det er utrolig viktig at folk kjenner til utviklingen og hva som skjer. Det vil bli viktigere enn noen gang og holde seg oppdatert.  Vi trenger å få med oss hvilke jobber som er i ferd med å forsvinne eller utvikle seg. vi trenger å vite om algoritmene for å kunne oppsøke mer informasjon enn kun det som blir servert oss.

Blokkjeder og Kryptovaluta. Fordel for kriminelle eller en enklere hverdag?

I dette innlegge skal jeg skrive litt om hva kryptovaluta og blokkjeder her. Samtidig skal jeg skrive litt om hva det kan brukes til og hva risikoen kan være. Vil det øke kriminaliteten eller vil det være en fordel for folk flest?

Kryptovaluta

Kryptovaluta forklart på en enkel måte er penger uten en tredjepart. Det handler rett og slett om å ha muligheten til å betale til hverandre uten at en bank, myndighet eller nasjon trenger å være innblandet. Kort forklart er det digitale kontanter(Mike Winnet,2019)

blokkjede

En blokkjede består av blokker som inneholder informasjon. Det starter med en startblokk som kun har sin kodet informasjon og kode informasjon om neste blokk. Videre har de andre blokkene kodene fra forrige blokk, seg selv og neste blokk og skaper en blokkjede. Kodene for hver blokk er som et fingeravtrykk og er unikt for hver blokk.  Et eksempel er Bitcoin. Her har hver blokk informasjon om avsender, mottaker og pengebeløp. Disse er videre linket til hverandre og skaper et system som gjør at man ikke kan bruke de samme pengene flere ganger. I utgangspunktet er konseptet skapt så det ikke skal være mulig å tracke hvem som sender hva til hvem. Altså en måte å bruke penger digitalt uten å bli overvåket. (Simply Explained2017)

Gratis arkivbilde med aksjer, bitcoin, blockchain teknologi
Bilde av Karolina Grabowska fra Pexels

Blokkjeder er en mer permanent og sikker måte å lagre informasjon på. Grunnen til dette er fordi om noen prøver å endre innholdet til den forrige blokken vil dette raskt oppdages da regnestykket ikke går opp. Selve innholdet i blokkene er kryptert og usynlig for andre, derimot er selve transaksjonene synlig for alle. Blokkjeder blir u utgangspunktet brukt til å utveksling av ulike ting som verdier, forpliktelser og data uten å trenge å bruke et mellomledd som for eksempel banken. Andre positive egenskaper med dette er at det kan bli brukt som gode løsninger for offentlige registre, finansielle tjenester og helsedata. Det som derimot ikke er like bra med denne formen for transaksjoner er at det er lettere å skjule ulovlige handlinger(Lovett,2018).

Fordeler med blokkjede

Ved transaksjoner, vareleveringer kan blokkjeder være effektive å bruke ved å dele dette med alle involverte aktører. Dermed vil åpenheten øke og det vil kunne bli enklere å forflytte produkter og varer. Et annet eksempel for om man har gjennomgått en transaksjon som har blitt godkjent vil ikke dette kunne endres eller tukles med ved bruk av blokkjeder. Dette vil kunne være bra å bruke ved for ulike dokumenter som attester, fagbrev, svennebrev, vitnemål og attester. Ifølge Diwala vil dette enklere kunne brukes for at flykninger skal kunne vise sin identitet og komme lettere i arbeid.

Enklere å være kriminell

I blokkjeder har man mulighet til å opptre anonymt. Dermed vil dette kunne resultere i ulike former for kriminelle handlinger. Dette kan for eksempel være betaling av kriminell virksomhet som for eksempel narkotika langing. Utover dette kan det være katteunderdragelse og hvitvasking.  Selv om det vil være mulig for politiet å kunne gjenkjenne mønsteret som ligger åpent i bokkjedene, vil det fortsatt være vanskelig til umulig og finne ut hvem det kommer fra(Lovett,2018).

Gratis arkivbilde med app, bil, display
Bilde av D’Vaughn Bell fra Pexels

Det finnes mange fordeler og ulemper knyttet til tema. Ved å ha muligheten til å betale med samme valuta overalt vil dette gjøre det enklere å reise rundt, men det forutser at alle land tar dette i bruk. Blir det lettere på være kriminell om man kan sende penger rundt uten en tredjepart. Jeg tenker at kriminalitet alltid kommer til å eksistere uavhengig av hvordan ting rundt fungerer. Tidligere har det blitt brukt kontanter for betalinger av kriminelle handlinger. Kontanter er på vei til å forsvinne, men om blokkjeder og kryptovaluta har kommet for å bli vil dette kun bli en digital form for kontanter. Mulig det vil være enklere enn det re nå nettopp fordi det er enklere å oppdage kriminelle handlinger hvis noen bruker store mengder kontanter i en butikk eller setter dette i banken. Dette vil åpenlyst forsvinne om blokkjeder blir tatt mer i bruk om det ikke allerede er det?

Har vi tillit til landet vårt?

Norge er et land hvor vi har høy tillitt til hverandre og til offentlig sektor. Derfor vil ikke behovet for befolkningen i Norge være like høyt for å bruke det som det er i andre land.  Personlig har dette vært noe jeg har tenkt mye på i det siste. Tillitten har alltid vært høy, men igjen etter pandemien startet har både jeg andre mennesker mistet litt troen på den offentlige sektor. Det kommer stadig mer ut i media om feil som blir gjort. De siste årene har også forskjellene mellom folk økt noe som også er med på å svekke tillitten og gjøre folk mer sinna. Samtidig som det er såpas mye frem og tilbake med alt. Jeg vil tro at hvis vi fortsetter i denne retningen vil vi få mindre tillitt og dette vil kanskje bli en større mulighet. Nå som forskjellene også blir større vil jeg også tro at flere ender opp med å velge alternative og mindre lovlige jobber og hvis vi innfører blokkjeder vil dette blir mye enklere. Igjen så vil det være ulike mer positive måter vi kunne prøvd ut blokkjeder på her i Norge. For eksempel kunne vi startet med å bruke dette i helsesektoren. Dette kan bruke dette i helsesektoren vil det være mer mulig for befolkningen å gi ulike aktører tilgang til helseopplysninger på en trygg måte. Ved bruk ab blokkjeder til dette vil pasientene enkelt selv ha muligheten til å kontrollere hvilke mennesker og eller aktører de ønsker å dele sin helsedata med.  Utover dette kan vi bruke dette til mer jobb relatert. Eksempel vil det være en ide å prøve ut blokkjeder i forhold til dokumenter som førerkort, vitnemål, svennebrev, fagbrev, eierskap med mer.  Ved å bruke blokkjeder på dette vil hver enkelt person få mer kontroll over sin informasjon og hvordan den brukes og eventuelt hvem den deles med(Lovett,2018).

Gratis arkivbilde med anonym, ansiktsløs, app
Bilde av Sora Shimazaki fra Pexels

Mange bruker i dag autoritære regime som for eksempel google og stoler blindt på dette. Her er det noen på toppen som har kontroll over alt alle gjør og kan spore det meste. Ved å ta i bruk blokkjeder vil overmannen bli fjernet og man blir da ikke lenger overvåket. Blokkjeder et et desentralisert nettverk altså at det ikke sitter noen på toppen og styrer og overvåker. I forelesning kom Arne med et eksempel ved bruk av blokkjeder ved boligsalg. Da vil ikke lenger meglere være nyttig og man får muligheten til å selge og kjøpe samtidig istedenfor at det skal ta uker eller måneder. Dette gjør at man kan unngå å sitte på to hus samtidig eller uten noen ting. Han forklarte også at hvis du hadde pusset opp noe i dette huset kunne du legge ved kvittering på dette og hvor mye det har kostet. Siste året har det kommet en metode hvor du kan sette hode på en person på videoer av andre og få det til å se helt ekte ut. For et menneskelig øye vil vi ikke klare å se at det er feil. Derfor kommer blokkjeder godt inn her. Med de unike kodene sine vil de kunne finne ut om det er riktig video eller om den er manipulert. Blokkjeder kan med andre ord hindre manipulert innhold på internett. Blokkjeder er ikke selv internett, men kan brukes sammen med internett. Blokkjeder kan være med på å hindre svindel og ved land med lav tillitt vi dette antageligvis vokse mer frem med årene (Krokan)

Min konklusjon angående tema er at jeg tenker det er viktig at vi i Norge følger etter i den teknologiske utvikling. Det kommer fordeler og ulemper med all digitalisering og dermed vil jeg mene det er viktig å følge med og heller være med på å forbedre og videreutvikle enn å la det ta helt over uten å være forberedt.

Referanser:

Lesedato: 29.01.2021. Lovett Hilde, «Blokkjeder -på tide å ta grep?», 2018

https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

https://www.krokan.com/arne/

How does a blockchain work, Simply Explaind, 2017

Crypto for dummies, Mike Winnet, 2019

Gjør internett oss dummere?

Ekkokammer og filterbobler

I dette blogginnlegget tar jeg for meg de politiske og etiske utfordringene med filterbobler og ekkokammer. Er dette en risiko for utviklingen eller gjør det kun internettet enklere for oss å orientere oss på.

Filterbobler.

Filterbobler er hva internettet skjuler fra deg. Ved å konstant få personalisert innhold kan dette risikere at internett skjuler informasjon. Nettopp fordi de konstant jobber for å tilpasse artikler og reklame rettet mot deg. Om du velger å søke mye på samme form for politiske meninger og artikler vil det også komme mer av dette opp i søkemotoren din enn noe annet. Derfor vil dette skjule andre politiske holdninger og argumenter fra deg. (Krokan, 2019)

Ekkokammer

Ekkokammer har ikke fått en spesifikk definisjon ifølge forskersonen.no. Ekkokammer er i motsetning til Filterbobler hva du får av repetert innhold rettet mot deg på internettet. Dette går ut på at informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket grunnet den repeterte kommunikasjon. (Forskersonen.no)

Politiske holdninger

Både ekkogrammer og filterbobler påvirker våres politiske holdninger og hva vi snakker om. Internett har påvirket i den retning at flere mennesker med ikke vitenskapelig tilnærming kan finne andre mennesker med samme holdninger lettere. Det kan bli foreslått grupper med samme holdning, flere blogger, artikler og mer i samme retning og forskningsartikler og data vil forsvinne i mengden. Dette kan bidra med å forsterke disse holdningene og skyve vekk viktig informasjon. For eksempel de som er imot vaksinering. Her kan det bli skrevet masse, både innlegg, artikler og mer av mennesker som tar sterk motstand til vaksinering uten noen form for forsking til å bevise dette.  

Algoritmer begrenser informasjon

Internett har et hav av informasjon, det finnes så mye på internettet at du aldri i livet hadde klart å lese deg gjennom absolutt alt. Her vil da algoritmene som tilpasser informasjonen til deg gjøre det lettere å få den informasjonen du er på utkikk etter. Derimot er det ikke like positivt at det skapes filterbobler og ekkokamre. Dette skjer ved at du kun får en type informasjon og reklame rettet mot deg samtidig som annen informasjon forsvinner og blir skjult fra seg. Dette baseres på tidligere søkehistorikk. Klikk atferd. Hvilke type pc du bruker og lokasjonen din. Algoritmene begrenser det du får opp og begrenser oss til de samme ideene og samme temaene. For eksempel får du kun dine politiske holdninger og ikke nødvendigvis andres synspunkter og annen politikk. Dette gjør det vanskeligere å skulle reflektere over hva man faktisk er enig i og forsterker gjerne meningene dine rettet til for eksempel dette partiet. Ved å ende opp i en såkalt filterboble vil det være ekstremt mange ting vi ikke får med oss. Den største forskjellen på før og nå er at før tok man kanskje et bevisst valg om å kun lese den ene avisen med de holdningene man selv hadde. Nå derimot får man ikke ta valget selv. Vi vet ikke nødvendigvis at valget blir tatt for oss engang. Ved å havne inn i en filterboble vil vi ikke lenger få ny informasjon om denne ikke passer til «vår profil». Dette begrenser oss fra å lære noe nytt og reflektere mer. (Pariser,2018)

Gratis arkivbilde med arbeid, arbeide, bord
Bilde av Junior Teixeira fra Pexels

Algoritmene blir basert på vår tidligere aktivitet, men denne trenger ikke være noen spesiell god presentasjon av oss som mennesker. For eksempel sier Greenwood at han gjerne ser på ulike erfaringer med ulike telefoner, men alltid kjøper IPhone uansett. Dette gjør det unødvendig å få opp reklame på andre telefoner, men det er jo akkurat dette som vil skje på grunn av algoritmene. Det som kan være det skumle nå om dagen er at de fleste kun er på sosiale medier og ikke nødvendigvis klikker seg inn for å faktisk lese nyhetene. Dette gjør at informasjonen vi får blir ekstremt begrenset. (Greenwood,2019)

Gjør algoritmene på sosiale medier oss mer diskriminerende?

Algoritmene som brukes i mediaplattformer er i all hovedsak skapt for å tjene mer penger. For eksempel kan du betale Instagram penger for at din post skal nå ut til flere brukere. Instagram har også de siste årene gjort det vanskeligere å nå ut til flere mennesker på egenhånd og du ser gjerne at mange brukere har samme mengde følgere uten økning som de hadde for 1,5 år siden. Algoritmene baseres blant annet på hvor lenge man blir på et nettsted og hva som fungerer best for å holde brukeren der(Idunn2019)

Dette kan være ulike former for ekstremisme, noe som kan være veldig skadelig om dette kommer opp mye for de samme menneskene. Et eksempel på diskriminering forårsaket av algoritmer er en konto jeg selv har fulgt, dessverre finner jeg ikke igjen kontoen selv etter mye leting. Denne kontoen la ut flere bilder av ulike kjendiser. Her la de ut to av de samme bilde etter hverandre, men det ene retusjert. Hvor de fjernet alt av cellulitter, valker, strekkmerker, kviser, arr og mer. Disse bildene kom opp i feeden til flere mennesker, mens de naturlige bildene uteble for de fleste. En annen ting som også kom frem var at mørkere og større damer ofte kom dårligere frem enn smalere og lysere damer. Ved at algoritmer fjerner de naturlige kroppene og ulike etnisitetene kan vi risikere en mer diskriminerende verden med høyere kroppsfokus og lavere selvtillit.

En slik utvikling er utrolig skummel rett og slett ved at farlige holdninger blir fremmet mer av din tidligere historikk og byttes mer på dette. Selv om det kan være fint med mer spisset innhold som for eksempel at jeg får mer reklamer om relevante ting. Derimot kan dette gjøre at man bruker mer penger enn man kanskje har godt av grunnet all den spissede reklamen. Som jeg skrev over så trenger ikke algoritmene passe spesielt godt nettopp fordi vi som mennesker ikke blir helt riktig representert. For eksempel hadde jeg en eksamen om Harley Davidson for litt siden og måtte selvfølgelig søke opp en del angående dette firmaet og fikk plutselig stadig masse reklame for motorsykler og motorsykkel forsikringer.

Min konklusjon på det hele er at selv om ekkokammer og filterboblene hindrer oss fra å se ulik informasjon samtidig retter kun en type informasjon mot oss. Tror jeg at ved hjelp av å være bevisst på det at vi likevel kan klare å holde oss informerte på de viktige sakene. Derimot tror jeg det kan være farlig når det alltid er noen som faller utenfor og ikke får det med seg. Mange kan det også være for sent for fordi de er så inn i den ekstreme retningen at de ikke lenger er mottakelige for annen informasjon.

Referanser:

Eli Pariser, How new feed algorithms supercharge confirmation bias, publisert: 18.desember 2018.                                                          https://www.youtube.com/watch?v=prx9bxzns3g

Adam Greenwood, Challenge The Echo Chamber, publisert: 8.april 2019 https://www.youtube.com/watch?v=UKyFL389qe8

Jill Walker Rettberg, Et algoritmisk blikk, 2019

https://www.idunn.no/nmt/2019/01/et_algoritmisk_blikk?fbclid=IwAR02BaDCHJOeDX5r-q5u5_3zQFEwHNtaOQ9y2F1vKPm5lCzYEnMeeFeW7sc

Rask mote, miljøvennlig og lønnsomt?

Plattformtjenesten Tise

Tise er en plattform skapt av Eirik Frøyland Rime og Axel Franck Næss (Finansavisen). Dette er hovedsakelig en app for kjøp og salg av brukte klær og utstyr. Selv om det finnes plattformer som finn.no vil jeg si det er stor kontrast på disse to likevel. Finn.no har litt av alt, mens Tise fokuserer på klær og miljø.

Tise er en app som har gjort det enklere å shoppe billig brukt mote. Appen er designet sånn at den er mer attraktiv for den yngre generasjon. Det er fokus på design og mote samtidig som det er stort miljøfokus. Tise har blant annet tatt inn Jenny skavelan på teamet sitt. Ved å gjøre dette gjør de seg mer relevante for de yngre samtidig som at de tiltrekker seg mennesker som tiltrekkes av mote, klær og shopping (bærekraftig ungdom). Tise har utviklet flere ulike tjenester med tiden, blant annet et mobilabonnement og tise basics begge for å ta mer miljøvennlige valg. For dette innlegget velger jeg å avgrense til kun appen deres for kjøp og salg av klær.

Hvem er målgruppen?

Tise står for å kunne minske forbruket sitt uten at det skal gå utover stilen til vedkommende. De retter seg hovedsakelig mot kvinner i alderen 18 til 35 år. Appen lanserte de i 2014, og siden høsten 2016 har Jenny skavelan vært Creative Director. Planen med appen har vært at de skulle være like brukervennlige som det finn.no er, men like etisk og sosial som Instagram (bærekraftig ungdom).

Senke kostnader for forbrukeren

Konseptet til Tise gjør det mulig for mennesker som er glade i å shoppe og reduserer miljømiljøavtrykket sitt og samtidig redusere kostnader for egen del (Bærekraftig ungdom). Dette skjer ved at flere kjøper brukte klær. Ved å heller kjøpe brukte klær enn å kjøpe nye hele tiden slipper man bruk og kast mentaliteten. Det er typisk nå som mye handler om rask mote. Dette går ut på at man kjøper det nyeste av det nyeste alltid og kaster igjen når det ikke er i mote. Dette går sterkt utover miljøet samtidig som mange aktører blir tvunget til å holde prisene så lave som mulig som igjen resulterer i dårlig arbeidsbetingelser og arbeidsmiljø for de som produserer klærne. Ved bruk av denne appen gjør Tise det enklere å kjøpe brukt av folk du ikke kjenner og kanskje bor langt unna. Appen gjør ganske enkelt Norge mindre for oss, plutselig kan vi kjøpe brukte klær av andre mennesker på tvers av landet. De har også begynt å samarbeide med Helthjem noe som gjør det ennå enklere for folk å kunne selge og kjøpe trygt.

Gratis arkivbilde med afrikansk-amerikansk, anonym, ansiktsløs
Bilde av cottonbro fra Pexels

Ved å gå inn på appen får du et inntrykk av at det minner en del om Instagram. Du lager en egen profil som du kan dele biler av klærne du selger, samtidig som du kan følge andre og like og kommentere under bildene de legger ut av det de selger. Ved å trykke på utforsk kommer det opp masse foreslåtte bilder av ulike klær du kan scrolle deg gjennom.

Leser du Tise sin pivacy policy som de fleste kun godkjenner uten å lese kan du se at de følger med på aktiviteten din inne på appen. De ser hva hver enkelt person trykker på, liker, lokasjonen din og mer (Tise pivacy policy). Ved å lese litt ser det ut til at Tise bruker en form for anbefalingsalgoritmer for å tilpasse det du ser. Anbefalingsalgoritmer brukes for å tilpasse innholdet i appen for hver enkelt person. Dette gjør at de fleste vil føle at innholdet i appen er mer relevant for dem og hvis Tise treffer riktig her vil det oftest føre til mer hyppig bruk av appen. De får også inn data om hvor ofte du er på appen. For eksempel, hvis du trykker deg inn på appen flere dager på rad vil du få opp et varsel med noe som «gratulerer du har vært innom X dager på rad». Ved å gi belønning eller en oppmuntrende melding vil dette gi brukeren mer lyst til å gå innom igjen for å holde på streaken.

Tise har har fått mye oppmerksomhet de siste årene og mye av dette kommer nok av måten de retter seg mot kundegruppen sin. At de tilpasser innholdet sitt etter kunden og har mulighet til å skreddersy reklame for hver enkelt.

Referanser:

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/tise?fbclid=IwAR25XsldilsCEdmxdz6Ee4bwnC_IFpTkAAdNCgR8bz4Rv9WXy80cfbC3Ogg

https://tise.com/privacy

https://finansavisen.no/lordag/gruenderintervjuet/2020/02/01/7492817/900.000-har-latt-seg-tise-av-gjenbruksappen